ALV
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde

NVKA ALV

Jaarlijks houdt de NVKA een algemene ledenvergadering.
U kunt u voor het bijwonen van de ALV opgeven via deze [link].

2023 NVKA ALV agenda

NVKA ALV 2023
Uitnodiging ALV en afscheid van Leo Elders op 5 april

Beste leden van de NVKA,

Van harte willen we jullie uitnodigen voor de ALV.
Er komen een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda, waaronder de benoeming van enkele nieuwe bestuursleden en het concept-beleidsplan voor de komende jaren. Ook staat een aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement op de agenda om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen, het bestuur meer slagkracht te geven en de betrokkenheid van de leden te vergroten. Je kunt je stem dus volop laten horen én je stemrecht benutten om mee vorm te geven aan de toekomst van de vereniging.

N.B. voor een wijziging van de statuten is een quorum van tenminste 2/3 van de leden (= ca. 80 leden) nodig, waarvan 2/3 dan moet instemmen met de wijzigingen. Als we het quorum niet halen, zullen we korte tijd na de ALV een nieuwe vergadering plannen om de statutenwijziging alsnog in stemming te brengen (zonder quorumverplichting).


De aansluitende wetenschappelijke bijeenkomst staat in het teken van het afscheid Leo Elders als bestuurslid van de NVKA.

Aanleiding:
Leo is één van de oprichters van de NVKA en heeft na 16 jaar zijn bestuurslidmaatschap, waarvan vele jaren als voorzitter, neergelegd. We willen hem bedanken voor zijn tomeloze inzet voor de vereniging de afgelopen jaren. Zonder zijn inzet waren we als vereniging niet waar we nu zijn. We willen jullie allemaal de gelegenheid geven om afscheid te nemen van Leo als bestuurder en bieden daarom na de vergadering een borrel en een buffet aan.

We kijken uit naar een mooie bijeenkomst en verwelkomen jullie graag!

Je inschrijving ontvangen we graag voor 1 maart 2024 via toegestuurde link.
Graag aangeven aan welke onderdelen je wil deelnemen. Natuurlijk hopen we dat jullie de hele bijeenkomst zullen bijwonen. Het programma is hier bijgevoegd.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de NVKA:
Theo Senden, Bertus Robeer, Thomas Rustemeyer en Cobi Oostveen


Datum: Vrijdag 5 april 2024
Locatie: Conferentiecentrum Kontakt Der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg.

Programma:

13.00 uur Inloop met soep en broodjes
13.30 uur ALV (agenda en documenten volgen voor de vergadering)

15.00 uur Pauze

15.30 uur Wetenschappelijk programma
 • Signalering en preventie beroepsziekten, Henk van der Molen NCvB, afd. Public and Occupational Health Amsterdam UMC. Download de presentatie [hier].
 • Ontwikkelingen poli Mens & Arbeid AUMC, Frederieke Schaafsma en Sophia Franklin Poli Mens & Arbeid, afd. Public and Occupational Health Amsterdam UMC

16.45 uur Afscheid Leo Elders: terugblik op de carrière van een pionier

17.00 uur Borrel
17.30 uur Diner buffet


2022 NVKA ALV agenda

NVKA ALV 2022

De algemene ledenvergadering (ALV) 2022 zal worden gehouden op vrijdagmiddag 20-1-2023.

De vergadering zal hybride zijn dus kan ook online worden gevolgd. Er wordt een lunch geserveerd voor hen die vanaf 12:00 uur fysiek aanwezig zijn.
Na de ALV volgt het wetenschappelijk gedeelte dat in het teken zal staan van de “menoblues”, of wel vrouwen in de overgang. Op een ludieke wijze wordt ingegaan op dit thema door de sprekers Pauline Ottervanger en Wilma Smit, beiden gynaecoloog. Er is overigens voor 2 uur accreditatie aangevraagd.

U moet zich voor de ALV aanmelden via het [deze link].

Hieronder downloads van de Nieuwsbrief, de Agenda van deze ALV en de Route naar de locatie.
Stacks Image 187

Nieuwsbrief

Stacks Image 189

Agenda

Stacks Image 191

Route

2021 NVKA ALV agenda

Plaats:
Deze ALV is uitsluitend online te volgen. U ontvangt de MS Teams link een week voor aanvang van de vergadering.

Datum:
Dinsdag 8-2-2022, vanaf 17:15 uur

Aanmelding:
Aanmelding voor de ledenvergadering van de NVKA kan via de contact pagina.

Programma:

17:15 – 17:30 uur: aanmelden
17:30 – 18:30 uur: ledenvergadering
18:30 – 19:00 uur: diner-pauze
 • Vaststellen agenda
 • NVKA ALV notulen 3-2-2021 (besluitvormend)
 • Jaarverslag 2021 (informerend)
 • Nieuwe ontwikkelingen/ jaarplan 2022
 • Verslag van de penningsmeester/kascommissie (informerend)
 • Vaststellen begroting voor 2022 (besluitvormend)
 • Vaststellen contributie voor 2022 (besluitvormend)
 • Informatie over jaarcongres 2022 (informerend)
 • Rondvraag

Wetenschappelijk gedeelte

19:00-20:00 uur:
Licht hoofdtrauma en werk
Drs. Elsbeth Spakman-van der Graaf, revalidatiearts. Hersenplan, medisch advies & revalidatie. www.hersenplan.nl

20:15-21:15 uur:
Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en arbeidsparticipatie
Mevr. Dr. Birgit Donker-Cools, adviseur verzekeringsarts UWV Utrecht. Verbonden aan het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde Amsterdam UMC, locatie AMC.


21:15-21:30 uur:
Invullen evaluatieformulier en afsluiting.
Stacks Image 171

2020 NVKA ALV agenda

Plaats:
EPS2
via EPS 2.0 ondersteunde online ALV

Datum:
Woensdag 3-2-2021, vanaf 17:45 uur

Aanmelding:
Aanmelding voor de ledenvergadering van de NVKA kan via het invullen van het aanmeldingsformulier ALV.

Programma:

17:45 – 18:00 uur: Opening door de voorzitter Leo Elders
18:00 – 19:00 uur: Ledenvergadering

 • Vaststellen agenda
 • NVKA ALV notulen 24-1-2020 (besluitvormend)
 • Jaarverslag 2020 (informerend)
 • Nieuwe ontwikkelingen/jaarplan 2021
 • Verslag van de penningsmeester/kascommissie (informerend)
 • Vaststellen begroting voor 2021 (besluitvormend)
 • Vaststellen contributie voor 2021 (besluitvormend)
 • Informatie over jaarcongres 2021 (informerend)
 • Rondvraag


Wetenschappelijk gedeelte

19:00-20:00 uur:
De wisselwerking tussen klinische arbeidsgeneeskunde, kennisontwikkeling en arbo-curatieve zorg.
Prof. Dr. Frederieke Schaafsma, bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde aan het Amsterdam UMC, Instituut voor Arbeid en Gezondheid. Medisch hoofd Polikliniek Mens en Arbeid van Amsterdam UMC.
Toon presentatie


20:00-20:50 uur:
Occupational dermatology, prevention and rehabilitation.
Prof. dr. Swen Malte John, Professor and Chairman, Department Dermatology, Environmental Medicine, Health Theory, University of Osnabrueck. Intstitute for Interdisciplinary Dermatological Prevention and Rehabilitation (iDerm) at the University of Osnabrueck Lower-Saxonian Institute of Occupational Dermatology (NIB).
Toon presentatie


21:00 uur: Sluiting en invullen evaluatieformulier

2019 NVKA ALV agenda

Plaats:
Eenhoorn Meeting Center
Adres: Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort.
Via de website: plan uw bezoek, route en parkeren
Routebeschrijving: Om uw route te plannen [klik hier].

Datum:
Vrijdag 24-01-2020

Aanmelding:
Aanmelding voor de ledenvergadering van de NVKA kan via het invullen van het aanmeldingsformulier ALV.

Programma:

12:00 – 12:30 uur: Ontvangst, registratie en lunch
12:30 – 12.35 uur: Opening door de voorzitter Leo Elders
12.35 – 13:30 uur: Ledenvergadering

 • Vaststellen agenda
 • NVKA ALV notulen 30-11-2018 (besluitvormend)
 • Jaarverslag 2019 (informerend)
 • Nieuwe ontwikkelingen/ jaarplan 2020
 • Verslag van de penningsmeester/kascommissie. Verslag wordt tijdens de vergadering uitgedeeld (informerend)
 • Herverkiezing bestuursleden Leo Elders, voorzitter, Cobi Oostveen, bestuurslid en vice-voorzitter, Thomas Rustemeijer, bestuurslid.
 • Verkiezing van nieuw bestuurslid (naam wordt later bekend gemaakt)
 • Vaststellen begroting voor 2020 (besluitvormend)
 • Vaststellen contributie voor 2020 (besluitvormend)
 • Informatie over jaarcongres 2020 (informerend)
 • Rondvraag

13:30 – 13:40 uur: pauze

Wetenschappelijk gedeelte

13:40-14:40 uur: De NHG-kaderopleidingen https://www.nhg.org/scholing/11967

Drs. Liesbeth van der Jagt, Coördinator NHG-kaderopleidingen, Utrecht.

14:40-14:55 uur: pauze (koffie en thee)

14:55-15:55 uur: Aan het werk met knieartrose-van preventie tot en met postoperatieve zorg.

Dr. Paul Kuijer, Bewegingswetenschapper en Principal Investigator. Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Polikliniek Mens en Arbeid, Locatie AMC, Amsterdam

15:55-16:00 uur: afsluiting Hapje en drankje

2018 NVKA ALV agenda

Plaats:
Academisch Medisch Centrum, Faculteit, zaal AMC LO-218-2 (tussen collegezaal 4 en 5)
Adres: Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam. Vindt u via de website: plan uw bezoek, route en parkeren
Routebeschrijving: Om uw route te plannen [klik hier].

Datum:
Vrijdag 30-11-2018

Aanmelding:
Aanmelding voor de ledenvergadering van de NVKA kan via het invullen van het aanmeldingsformulier ALV.

Programma:

11:00 – 11:45 uur: Ontvangst, registratie
11:45 – 12:45 uur: Ledenvergadering en verkiezing bestuurslid

 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen van het bestuur voor zover niet geagendeerd
 • NVKA ALV notulen 1-12-2018 (besluitvormend)
 • Jaarverslag 2017 (informerend)
 • Verkiezing nieuw bestuurslid (besluitvormend). Teake Pal, portefeuillehouder wetenschap en beroepsziekten, treedt terug
 • Nieuwe ontwikkelingen klinische arbeidsgeneeskunde/ project kaderarts (besluitvormend)
 • Jaarplan 2019 (informerend)
 • Verslag van de penningsmeester/kascommissie. Verslag wordt tijdens de vergadering uitgedeeld (informerend)
 • Vaststellen begroting voor 2019 (besluitvormend)
 • Vaststellen contributie voor 2019 (besluitvormend)
 • Jaarcongres 2019 (besluitvormend)
 • Rondvraag

12:45: Sluiting ledenvergadering

2017 NVKA ALV agenda

Plaats:
Academisch Medisch Centrum, Faculteit, zaal LO-217-1 (tussen collegezaal 4 en 5), Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam. Om uw route te plannen [klik hier].

Datum:
Vrijdag 1-12-2017

Aanmelding:
Aanmelding voor de ledenvergadering van de NVKA kan via het invullen van het aanmeldingsformulier ALV.

Programma:

11:30 – 12:00 uur: Ontvangst, registratie en lunch

12:00 – 13:00 uur: Ledenvergadering en verkiezing bestuurslid

 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen van het bestuur voor zover niet geagendeerd
 • NVKA ALV notulen 13-1-2017 (besluitvormend)
 • Jaarverslag 2016 (informerend)
 • Verkiezing bestuurslid (besluitvormend). Herkiesbaar: Teake Pal, portefeuille wetenschap en beroepsziekten
 • Nieuwe ontwikkelingen klinische arbeidsgeneeskunde
 • Jaarplan 2018 (informerend)
 • Verslag van de penningsmeester/kascommissie. Verslag wordt tijdens de vergadering uitgedeeld (informerend)
 • Vaststellen begroting voor 2018 (besluitvormend)
 • Vaststellen contributie voor 2018 (besluitvormend)
 • Informatie over jaarcongres 2018 (informerend)
 • Rondvraag

13:00: Sluiting ledenvergadering

2016 NVKA ALV agenda

Plaats:
Huis voor de Gezondheid, Stationsplein 121, 3818 LE Amersfoort. Er is voldoende gelegenheid om te parkeren in de omgeving van deze locatie en natuurlijk is deze makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer.

Datum:
Vrijdag 13 januari 2017

Aanmelding:
Aanmelding voor de ledenvergadering van de NVKA kan via het invullen van het aanmeldingsformulier ALV.

Programma:

11.30 – 12:00: Ontvangst, koffie en registratie

12:30 – 12.35 uur: Opening door de voorzitter Leo Elders

12:00 – 13.00: Ledenvergadering en verkiezing bestuurslid


 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen van het bestuur voor zover niet geagendeerd
 • 2016 NVKA ALV notulen (besluitvormend)
 • Jaarverslag 2016 (informerend)
 • Nieuwe ontwikkelingen/ jaarplan
 • Verslag van de penningsmeester/kascommissie. Verslag wordt tijdens de vergadering uitgedeeld (informerend)
 • Vaststellen begroting voor 2017 (besluitvormend)
 • Vaststellen contributie voor 2017 (besluitvormend)
 • Informatie over jaarcongres 2017 (informerend)
 • Rondvraag

13:30 – 13:40 uur: pauze

Wetenschappelijk gedeelte

13:40-14:40 uur: Presentatie deel 1 door Prof. dr. ir. Lex Burdorf

14:40-14:55 uur: Pauze (koffie en thee)

14:55-15:55 uur: Presentatie deel 2 door Prof. dr. ir. Lex Burdorf

15:55-16:00 uur: Afsluiting

2015 NVKA ALV agenda

Plaats:
NCVB, Hogeschool van Amsterdam, zaal C.4.16 (4e verdieping)

Routebeschrijving:
Vindt u via de website van het NCVB.

Datum:
Vrijdag 17-6-2016

Aanmelding:
Aanmelding voor de ledenvergadering van de NVKA kan via het invullen van het aanmeldingsformulier ALV.

Programma:

11.15 – 11.45: Ontvangst, koffie en registratie

11.45 – 11.50: Opening door de voorzitter Leo Elders

11.50 – 12.45: Reguliere ledenvergadering


 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen van het bestuur voor zover niet geagendeerd
 • 2014 NVKA ALV notulen (besluitvormend)
 • Jaarverslag 2015 (informerend)
 • Bestuursverkiezing (besluitvormend)
 • Herkiesbaar: Leo Elders-voorzitter en Roy Gerth van Wijk-penningmeester
 • Voorstel nieuwe leden: Thomas Rustemeyer-portefeuille wetenschap / onderwijs en Cobi Oostveen-bedrijfsartsen consulenten oncologie. De profielen van de nieuwe leden zullen beschikbaar worden gesteld op de website.
 • Nieuwe ontwikkelingen / jaarplan
 • Verslag van de penningsmeester / kascommissie. Verslag wordt tijdens de vergadering uitgedeeld (informerend)
 • Vaststellen begroting voor 2016 (besluitvormend)
 • Vaststellen contributie voor 2016 (besluitvormend)
 • Informatie over jaarcongres 2016 (informerend)
 • Rondvraag

12.45: Sluiting reguliere ledenvergadering

2014 NVKA ALV agenda

Plaats:
NCVB, Hogeschool van Amsterdam, zaal C.4.16 (4e verdieping)

Routebeschrijving:
Vindt u via de website van het NCVB.

Datum:
Vrijdag 28-11-2014

Aanmelding:
Aanmelding voor de ledenvergadering van de NVKA kan via het invullen van het aanmeldingsformulier ALV.

Programma:

11.15 – 11.45: Ontvangst, koffie en registratie

11.45 – 11.50: Opening door de voorzitter Leo Elders

11.50 – 12.45: Reguliere ledenvergadering


 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen van het bestuur
 • 2013 NVKA ALV notulen (besluitvormend)
 • Jaarverslag 2014 (informerend)
 • Nieuwste ontwikkelingen: SER advies
 • Verslag van de penningsmeester/kascommissie.
 • Verslag wordt tijdens de vergadering uitgedeeld (informerend)
 • Vaststellen begroting voor 2015 (besluitvormend)
 • Vaststellen contributie voor 2015 (besluitvormend)
 • Terugblik jaarcongres 2014, ideeën jaarcongres 2015 (informerend)
 • Aankondiging verkiezing nieuw bestuur in 2015
 • Rondvraag

12.45: Sluiting reguliere ledenvergadering

2013 NVKA ALV agenda

Plaats:
NCVB, Hogeschool van Amsterdam, zaal C.4.16 (4e verdieping)

Routebeschrijving:
Vindt u via de website van het NCVB.

Datum:
Vrijdag 20-12-2013

Aanmelding:
Aanmelding voor de ledenvergadering van de NVKA kan via het invullen van het aanmeldingsformulier ALV.

Programma:

11.30 – 12.00: Ontvangst, koffie en registratie

12.00 – 12.05: Opening door de voorzitter Leo Elders

12.05 – 13.00: Reguliere ledenvergadering

 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen van het bestuur
 • 2012 NVKA ALV notulen (besluitvormend)
 • Jaarverslag 2013 (informerend)
 • Nieuwe ontwikkelingen: SER advies/ VWS etc.
 • Verslag van de penningsmeester/kascommissie.
 • Verslag wordt tijdens de vergadering uitgedeeld (informerend)
 • Vaststellen begroting voor 2013 (besluitvormend)
 • Vaststellen contributie voor 2014 (besluitvormend)
 • Informatie over jaarcongres 2014 (informerend)
 • Rondvraag
13.00: Sluiting reguliere ledenvergadering

2013 NVKA ALV notulen

Notulen algemene ledenvergadering Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde gehouden op vrijdag 20 december 2013 bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten in Amsterdam.

Aanwezig:
Joke Brinkhuis, David Bruinvels, Derk Bruynzeel, Leo Elders, Roy Gerth van Wijk, Herbert de Jager, Jamil Jamaludin, Chris Kant, Gert van der Laan, Teake Pal, Arnold Schriemer, Jan Siebers, Frits Stam,Josephine ter Steeg, Bert Verhoeven, Paul Vredebregt, André Weel, Peter Wulp, Jurjen Breedijk, Tomas Reida, Cobi van Oostveen, Ida Marsman, Erik Stigter.


1. Opening
De voorzitter, Leo Elders, heet iedereen van harte welkom en dan in het bijzonder de oud bestuursleden Gert van der Laan en Derk Bruynzeel. Helaas heeft medebestuurslidHarma Stenveld zich enkele dagen voor de vergadering moeten afmelden.


2. Mededelingen van het bestuur
Die komen bij diverse andere agendapunten aan de orde en hebben vooral betrekking op door het bestuur het afgelopen jaar ontwikkelde activiteiten gericht op verbetering van de positionering van de klinische arbeidsgeneeskunde in Nederland.


3. 2012 NVKA ALV notulen (besluitvormend)
Redactioneel noch inhoudelijk opmerkingen.


4. Jaarverslag 2013 (besluitvormend)
Er ontspint zich een korte discussie over het jaarcongres. Het kreeg van de aanwezigen een hoge waardering, maar door de kleine opkomst was het financieel resultaat negatief. Dat riep de vraag op of de keus voor een sector gericht thema wel zo verstandig is geweest. Bij de aanwezigen bespeurde men dan ook een voorkeur voor een benadering waarbij het congresthema zich richt op een bepaald klinisch arbeidsgeneeskundig aandachtsgebied. Het voorstel van het bestuur om het jaarcongres 2014 te wijden aan arbeid en revalidatie vindt dan ook weerklank. Wel merkt Gert van der Laan op dat men zich deze dag dan moet concentreren op een aantal subthema’s binnen de revalidatie-geneeskunde zoals de onco-, neuro-, hart- en longrevalidatie.

Er komt geen seniorlidmaatschap

Het secretariaat blijft bij Els vd Putten in Eindhoven.

Verder geen opmerkingen en vragen over het jaarverslag.


5. Landelijke ontwikkelingen rond de KAG.
Het bestuur is het afgelopen jaar in woord en geschrift op diverse plaatsen bezig geweest met de positionering en financiering van de KAG. Samen met het bestuur van de NVAB zijn notities gestuurd naar de ministeries van SZW en VWS, een artikel verschenen in Medisch Contact en is voor de SER, die april 2014 een advies over de inrichting van de arbeidsgerelateerde zorg moet uitbrengen, een visiedocument opgesteld. Met SZW en VWS is gediscussieerd over de kosten aan de hand van een ontwikkeld rekenmodel waarmee een besparing van meerdere miljarden per jaar op vooral de maatschappelijke kosten van ziekte haalbaar lijkt bij structureel inzetten van de klinische arbeidsgenees- kunde. De knelpunten in de huidige situatie werden door Jos Rooyackers (NKAL) in dezelfde bijeenkomst nog weer eens uiteengezet.

Door de aanwezigen wordt vervolgens gediscussieerd over het aanvragen van innovatieve DOT’s. Emcare heeft daar geen goede ervaringen mee. Thomas Rejda benadrukt dat in de oriëntatiefase de steun van verzekeraars al onontbeerlijk is, anders moet de kans van slagen gering worden geacht.

Er zijn door SZW en VWS vragen gesteld over het huidige volume van de KAG. Leo Elders probeert dan via een vragenlijst aan de diverse zorgaanbieders zicht op te krijgen.


6. Media en KAG
De NCRV heeft contact gezocht met de NVKA (Leo Elders) ter voorbereiding over een uitzending gewijd aan de onderrapportage en tekort schieten van de diagnostiek van beroepsziekten. Het zou dan een vervolg moeten zijn op een uitzending die in het teken stond van gezondheidsproblemen die toegeschreven werden aan de toepassing van glas-en steenwol voor woningisolatie. Inmiddels zijn niet alleen Leo Elders maar ook Gert van der Laan en Peter Wulp door de NCRV geïnterviewd. Allen stellen in ieder geval de problematiek van het maken van een goede klinisch arbeidsgeneeskundige beoordeling aan de orde. Het is nog niet duidelijk of en zo ja wanneer de NCRV met een uitzending over dit thema komt.


7. BACO platform
Er zijn nu twee groepen bedrijfsartsen als arbeidsgeneeskundig consulent oncologie (BACO) opgeleid. Allen hebben praktijkstages gevolgd, maar niet iedereen is nu ook daadwerkelijk als BACO werkzaam. Meestal komt dat door financieringsproblematiek. Zes BACO’s zijn structureel in een kliniek werkzaam. Het aanbod van patiënten wisselt onderling nogal. Patiënten en werkgevers oordelen over het algemeen positief over de inschakeling van de BACO. Bert Verhoeven meldt dat Achmea er niet voor voelt om de BACO in de DOT oncologische revalidatie op te nemen, maar gaat wel akkoord met een verwijzing naar een BACO buiten de kliniek. Dat leidt tot zelfverwijzing, welke juridisch niet klopt.

Om het werk van de BACO meer zichtbaarheid te geven, wordt gewerkt aan een publicatie voor TBV.

Na een bijeenkomst met het BACO platform is besloten haar onder de vlag van de NVKA te brengen.


8. KAG in tijdschriften
Leo Elders wijst opnieuw op recente publicaties over de KAG in Medisch Contact en Quintesse.

David Bruinvels merkt op dat de redactie van Medisch Contact geïnteresseerd is in bijzondere samenwerkingsverbanden. Een artikel over de BACO zou daar wellicht goed in passen.


9. Website
De website telt 2000-3000 bezoekers/mnd. Regelmatige bezoekers moeten bij een nieuw bezoek wel klikken op het icoon vernieuwen (F5) om de inhoud van de website te verversen. Anders komt men niet bij nieuw geplaatste informatie.


10. Profielcommissie (voorheen commissie opleiding en registratie)
De Profielcommissie is 11 dec. bijeen geweest. Er ligt nu een opdrachtformulering waarin de commissie gevraagd wordt een plan van aanpak te schrijven voor een profiel van de KAG met bijbehorende competenties en eindtermen van een opleiding, een opleidingsprogramma en een voorstel voor de financiering hiervan. De cie wordt tevens gevraagd om te komen met een voorstel voor de universiteit(en) waar de opleiding kan worden ondergebracht.

Profiel ontwikkeling is mogelijk binnen de KNMG (bijv. jeugarts) of naar een aantekening binnen een beroepsgroep. Voor het verwerven van een de status van een apart specialisme is toestemming van VWS nodig. Dit is een langjarig traject. Maar zoals aangegeven in de opdrachtformulering, er moet nu eerst begonnen worden met het opstellen van een profiel voor de klinisch arbeidsgeneeskundige waarin het aandachtsgebied en de opleidingseisen geformuleerd worden. Er zal daarbij naar verwachting een beroep gedaan moeten worden op externe ervaringsdeskundigheid in het opstellen van zo’n profiel. Het kostenaspect verdient hierbij wel aandacht.


11. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2014
Financieel jaarverslag 2012. De kascommissie bestaande uit de heren H. Miedema en P. Kroon heeft schriftelijk laten weten positief te oordelen over het gevoerde beleid over 2012. Zij stelt de ledenvergadering voor om de financiële jaarrekening conform de door de accountant opgestelde definitief vast te stellen en de penningmeester decharge te verlenen voor het in 2012 gevoerde beleid.

Begroting 2014. De contributie inkomsten gaan naar verwachting omhoog, terwijl de hoogte van de contributie ongewijzigd blijft. Er wordt uitgegaan van een daling van de bestuurskosten. Door het verlies op het jaarcongres en de organisatie van bijeenkomsten van het BACO platform zijn de reserves wel wat afgenomen. Men stemt in met de begroting.


12. NVKA jaarcongres 2014
Thema Arbeid en Revalidatie. Datum: 26 september 2014


13. Rondvraag
André Weel vraagt aandacht voor een op 24 en 25 april 2014 in Rotterdam te houden ICOH congres van de sectie History of Prevention of Occupational and Environmental Dieases, dat in het teken zal staan van het onderwerp : Framing of occupational diseases.

Peter Wulp memoreert de enquête die momenteel door IGZ wordt uitgevoerd bij bedrijfsartsen over het melden van beroepsziekten.


14. Sluiting
Leo Elders sluit om 13.00 de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.

2012 NVKA ALV agenda

Plaats:
NCVB, Hogeschool van Amsterdam, zaal C.4.16 (4e verdieping)

Routebeschrijving:
Vindt u via de website van het NCVB.

Datum:
Vrijdag 14 -12-2012

Aanmelding:
Aanmelding voor de ledenvergadering van de NVKA kan via het invullen van het aanmeldingsformulier ALV.

Programma:

11.30 – 12.00: Ontvangst, koffie en registratie

12.00 – 12.05: Opening door de voorzitter Leo Elders

12.05 – 13.00: Reguliere ledenvergadering

 • Mededelingen van het bestuur
 • 2011 NVKA ALV notulen (besluitvormend)
 • Verslag van de penningsmeester/kascommissie. Verslag wordt tijdens de vergadering uitgedeeld (informerend)
 • Vaststellen begroting voor 2013 (besluitvormend)
 • Vaststellen contributie voor 2013 (besluitvormend)
 • Stemming voorstel benoeming nieuw bestuurslid (CV volgt)
 • Website (opiniërend)
 • Nieuwe ontwikkelingen/nieuwe leden (informerend)
 • Informatie over jaarcongres 2013 (informerend)
 • Rondvraag
13.00: Sluiting reguliere ledenvergadering

2012 NVKA ALV notulen

Aanwezig:

Jurjen Breedijk, Jaap Bruins Slot, David Bruinvels, Derk Bruynzeel, Frits Dop, Leo Elders, Sophia Franklin, Roy Gerth van Wijk, Bea Groenenberg, Ernst Jurgens, Chris Kant, Piet Kroon, Paul Kuijer, Gert van der Laan, Jaap Maas, Rink Rienks, Frits Stam, Josephine ter Steeg, Bert Verhoeven en Peter Wulp en Els van der Putten (secretariaat)


1. Opening
Leo Elders, voorzitter, heet allen welkom en in het bijzonder oud-voorzitter Gert van der Laan. Hij verontschuldigt medebestuurslid Herma Stenveld.


2. Mededelingen van het bestuur
Geen bijzonderheden.


3. 2011 NVKA ALV notulen (besluitvormend)
Ad pag. 1. Roy Gerth van Wijk stond vermeld bij de aanwezigen maar dit was niet het geval. Aangezien er verder geen opmerkingen waren, zijn de notulen vastgesteld.


4. Jaarverslag 2012 (besluitvormend)
Ad pag. 3. Peter Wulp vult aan dat de NVKA-brief over de SER en de presentatie tijdens de SZW-bijeenkomst impact heeft gehad. Veel input voor deze brief is geleverd door Teake Pal.

De brief staat op de website en is mede ondertekend door de voorzitter van de NVAB.

De voorzitter informeert naar de mening van de aanwezigen over de eerste uitgave van Quintesse (een praktisch nascholingstijdschrift over bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde met een redactie van voornamelijk klinisch arbeidsgeneeskundigen) en krijgt hierover positieve reacties.

De commissie die de accreditatie (ABSG) verzorgt heeft de inhoud van het blad echter als te klinisch en nog te weinig als bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundig beoordeeld en het daarom beschouwd als algemene nascholing. De verwachting is dat uiteindelijk wel accreditatie in de hoofdstroom zal worden verkregen na het uitkomen van meerdere nummers en na het uitgaan van een nieuwe aanvraag bij de ABSG. De volgende nummers gaan over depressie en oogheelkunde. Suggesties voor thema’s zijn welkom (o.a. nano, blootstelling). Jaap Bruins Slot stelt voor met verschillende beroepsverenigingen contact te hebben over kopij en het op deze manier ook meer onder de aandacht te brengen.

David Bruinvels meldt dat een Profielcommissie is gestart met als doel een klinisch arbeidsgeneeskundig profiel te ontwikkelen. Een KNMG-registratie voor klinisch arbeidsgeneeskundigen lijkt een goede optie en zal als eerste door de profielgroep verder worden uitgewerkt. De commissie heeft het plan om eerst bij de federatiepartners te lobbyen.

De voorzitter brengt de Stichting Sociaal Geneeskundige Opleidingen onder de aandacht waar medisch adviseurs ook in een verzekeringsgeneeskundig registratietraject terecht komen.

Bert Verhoeven vraagt zich af of hij aan het profiel zou voldoen omdat hij een opleiding tot bedrijfsartsconsulent oncologie heeft gevolgd en nu als bedrijfsartsconsulent door verschillende specialisten wordt benaderd en daardoor breder werkzaam is dan de alleen binnen de oncologie. David Bruinvels antwoordt dat dit voor de klinisch arbeidsgeneeskundigen zowel in de breedte als diepte kan. Bij het registratieprofiel is de vraag hoe hoog de lat gelegd wordt. David Bruinvels verwacht dat een aantal leden nog niet voldoet aan het te verwachten profiel, maar dat een tijdelijke registratie wordt afgegeven en de mogelijkheid bestaat om door te groeien naar volledige registratie. Er zal een uren-criterium zijn maar een hybride situatie is ook mogelijk. Na registratie zal iedere 5 jaar een herregistratieprocedure volgen.

Bert Verhoeven meldt dat het aantal bedrijfsartsconsulenten oncologie dat na de opleiding van 2011-2012 nog klinisch in de kliniek werkzaam is, is uitgedund terwijl er veel werk aan de winkel is.

Leo Elders merkt op dat het Verbond van Verzekeraars voor het versterken van de eerste lijn is en niet open staat voor de tweede lijn klinisch arbeidsgeneeskundigen, al staat het VvV wel positief tegenover een beroepsziekteverzekering.

Paul Kuijer meldt dat een voorstel is ingediend, ondersteund door het NVKA-bestuur, om klinisch arbeidsgeneeskundigen toe te laten treden bij AMC/Amphiaziekenhuis bij de afdeling Orthopedie. Verder merkt hij op dat volgende week bij KPMG/Plexus een bijeenkomst zal plaatsvinden waar het veld gevraagd wordt naar vijf toekomstscenario’s voor de inrichting van de arbeids- en bedrijfsgeneeskundige zorg in Nederland te kijken.

Frits Stam stelt dat het een moeilijk proces is omdat alleen als je een casus hebt duidelijk kunt maken dat het voordeel biedt.

De voorzitter licht toe dat in de brief aan het ministerie van SZW en VWS businesscases zijn genoemd om duidelijk te maken dat klinische arbeidsgeneeskunde een toegevoegde waarde heeft in de zorg.

Derk Bruijnzeel waarschuwt dat het niet raadzaam is om vast te houden aan het aantal uren (16) dat bij andere profielen wordt gehanteerd, want dat maakt het lastig.

Jaap Bruins Slot merkt op dat de NVKA vooruitlopend op een profielregistratie zelf alvast een register kan instellen en in de loop der jaren de criteria strenger kan maken, waardoor het systeem zodanig evalueert dat het over kan gaan in de KNMG-registratie. Maar het is wel de bedoeling om reeds ingeschreven te zijn in een ander medisch BIG-register, met daarna als aandachtsgebied: klinisch arbeidsgeneeskundige.

Piet Kroon informeert of over dit traject een notitie komt en David Bruinvels zegt dit toe.

Sophia Franklin vindt het vreemd als een cardioloog zonder meer ook klinisch arbeidsgeneeskundige kan zijn. Een bedrijfsarts heeft hier immers vier jaar voor gestudeerd. Benadrukt wordt dat het om samenwerking en multidisciplinariteit gaat. David Bruinvels voegt toe dat bedrijfsartsen extra opgeleid moeten worden wanneer het om klinische vaardigheden gaat en specialisten natuurlijk bedrijfsgeneeskundige vaardigheden moeten aanleren wanneer zij arbeidsgeneeskundige adviezen willen geven. Beide deelgebieden arbeid en kliniek zijn belangrijk en er moet een klinisch arbeidsgeneeskundig leermodel worden opgezet conform het niveau waar de vereniging voor staat.

Roy Gerth van Wijk wijst erop dat in de praktijk weinig specialisten deze opleiding zullen volgen, maar het aan de vereniging is aan welke eisen een klinisch arbeidsgeneeskunde moet voldoen.


5. Verslag van de penningsmeester/kascommissie.
Het financieel jaarverslag is door de accountant die de NVKA begeleidt opgesteld.

Ter vergadering leest de voorzitter het verslag van de kascommissie, bestaande uit Piet Kroon en Harald Miedema, voor. De kascommissie is positief over het gevoerde beleid en stelt de ledenvergadering voor de financiële jaarrekening conform vast te stellen en de penningmeester dècharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 2011. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.


6. Vaststellen begroting voor 2013 (besluitvormend)
De NVKA heeft een jaar geen contributie geheven, maar door winst van het congres is het financiële resultaat positief. Van de 112 congresdeelnemers waren er 42 lid.

Na het congres hebben 26 leden zich aangemeld. Per 1-1-2013 zullen er, na de opzeggingen, zo’n 126 leden overblijven.


7. Vaststellen contributie voor 2013 (besluitvormend)
Het bestuur wil het bedrag op 50 euro handhaven en zal de contributie dus niet verhogen. Allen stemmen hiermee in.


8. Stemming voorstel benoeming nieuw bestuurslid (besluitvormend)
De voorzitter meldt dat er 5 kandidaten gesolliciteerd hebben en dat hieruit, met instemming van de vier niet voorgedragen kandidaten, Teake Pal is gekozen. De aanwezigen ter ALV gaan met applaus met zijn benoeming als NVKA-bestuurslid akkoord.


9. Website (opiniërend)
Een overzicht van het websitebezoek is toegezonden. Het blijkt dat er na het congres meer hits zijn, ook uit het buitenland (21 landen o.a. Rusland). Gert van der Laan merkt op dat bij zoeken op NVKA via Google onze vereniging bovenaan staat.


10. Nieuwe ontwikkelingen/nieuwe leden (informerend)
Dit jaar hebben veel nieuwe leden zich aangemeld, o.a. naar aanleiding van het congres en werving onder de NVAB. De voorzitter merkt op dat er sprake is van meer samenwerking met de NVAB. Ook met de vereniging van Allergologie vindt contact plaats.


11. Informatie over jaarcongres 2013 (informerend)
Als thema voor het congres wordt aan klinische arbeidsgeneeskundige zorg bij ‘boeren’ gedacht. Dus nu een branchegericht thema i.p.v. een ziektegericht thema. De artsen die voor Stigas werken hebben aangegeven mee te willen werken. De aanwezigen ondersteunen dit thema.


12. Rondvraag
Jaap Bruins Slot stelt voor het onderwerp van het congres 2013 ook door te geven aan de redactie van Quintesse.

Sophia Franklin merkt op dat zij als bedrijfsarts in eerste instantie generalist is maar zowel breed wil blijven opereren maar zich ook wil verdiepen. Zij vraagt of de vereniging hier iets in kan betekenen en haar op weg wil helpen. Rink Rienks merkt op dat het van belang is elkaar te versterken via een loopbaancoach-achtige verdieping. Het bestuur pakt dit op.

Ten slotte dankt voorzitter Leo Elders allen voor hun komst en inbreng.

2012 NVKA ALV jaarverslag

Bestuurlijk overleg
Sinds de vorige ledenvergadering op 16-12-2011 heeft het bestuur 3 keer een vergadering belegd. Daarnaast is er veelvuldig telefonisch dan wel e-mail contact geweest tussen de bestuursleden in verband met afstemming over verschillende onderwerpen.


Ledenvergadering 2011
De ledenvergadering van de NVKA is standaard gekoppeld aan de Heijermanslezing die altijd 3 accreditatiepunten oplevert. Om het kalenderjaar parallel te laten lopen met het verenigingsjaar werd vorig jaar voor het eerst de ledenvergadering in december gehouden. Bij deze leden-vergadering vond een bestuurswisseling plaats. Gert van der Laan en Derk Bruynzeel namen afscheid als respectievelijk voorzitter en bestuurslid. Leo Elders, secretaris/penningmeester in het vorige bestuur, werd benoemd tot voorzitter en tot het bestuur traden toe:
 • Roy Gert van Wijk, penningmeester
 • Harma Stenveld, secretaris
 • David Buinvels, onderwijs en accreditatie


Lustrumcongres 2012
Op 28-9-2012 heeft de NVKA haar vijfde jaarcongres gehouden, met als titel “klachten van arm, nek en schouder”. Het werd gehouden in het Aluminium Centrum in Houten. Met een bezoekersaantal van meer dan 100 voldeed het congres volledig aan de verwachtingen. De deelnemers gaven een hoge waardering aan dit congres. Vooral clinici waren als spreker uitgenodigd en zij gaven boeiende presentaties die met hoge cijfers werden beloond. Het bestuur kon terugzien op een geslaagd congres dat werd gehouden op het moment dat officieel de multidisciplinaire richtlijn “Aspecifieke klachten van arm, nek en/of schouders” het licht zag: http://www.diliguide.nl/document/4106


Jaarcongres 2013
De voorbereidingen voor het jaarcongres 2013 zijn reeds gestart maar zullen eerst nader worden besproken in het bestuur waarbij gedacht wordt aan het onderwerp: klinische arbeidsgeneeskunde in de land- en tuinbouw.


Aantal leden
Het ledenbestand is met 26 leden gegroeid; het afgelopen verenigingsjaar hebben 10 leden opgezegd. Het ledenbestand bedraagt nu 136 leden. Veel nieuwe leden hebben zich aangemeld na het lustrumcongres in september 2012.


Overleg secretariaat
Met het secretariaat van de NVKA, dat wordt beheerd door bureau EPS Secretariaats- & Congres-bureau te Eindhoven, is tweemaal overleg geweest naast regelmatig telefonisch overleg. Mevrouw Els van der Putten en mevr. Mijnie Hoppenbrouwers zijn de contactpersonen voor zowel de leden als het bestuur van de NVKA.

Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) en start praktisch nascholings-tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde (Quintesse) en internationaal

De deelname van de huidige voorzitter aan het TBV is beëindigd. De reden is dat er een nieuw tijdschrift is opgericht genaamd Quintesse. In dit tijdschrift komen klinisch arbeidsgeneeskundige onderwerpen beter tot hun recht met name door de signatuur van het tijdschrift maar ook doordat er veel meer illustraties wordt opgenomen bij de artikelen. Dit verhoogd de didactische waarde. Dat is ook precies de intentie van dit tijdschrift. Daarnaast is de doelstelling anders, namelijk door het beantwoorden van vragen via een webportal kunnen accreditatiepunten worden verworven; in totaal 16 op jaarbasis. Deze ontwikkeling past in de modernisering van denken over educatie zoals dat plaatsvindt bij e-learning en web-educatie met gebruik van multimedia.

Er is met de redactie van TBV afgesproken dat er toch een werving onder de leden van de NVKA zal plaatsvinden omdat zij graag een klinisch arbeidsgeneeskundige als medewerker of redactielid aan de staf willen toevoegen.

De volgende artikelen over klinisch arbeidsgeneeskundige onderwerpen zijn in TBV en Quintesse verschenen in het afgelopen jaar:

TBV
 • Leo Elders, Gino Kerkhoffs, Peter van Beek, Guus Bloemers, Rienk Dekker, Niek, van Dijk, Henk Jan ten Duis, Elly de Heus, Jos van Hoogstraten, Wim Hullegie, Ton Kuijpers, Masja Loogman, Kitty Rosenbrand, Maurits Tulder, Philip van der Wees, Rob de Bie. Richtlijn acuut lateraal enkelbandletsel. TBV 2012 (1): 28-31
 • Roy Gerth van Wijk, Leo Elders. Werkgerelateerde rhinitis. TBV 2012; 20 (4): 159-165

Quintesse

 • Borne van den MPJ, Elders LAM. Anatomie, fysiologie en pathologie van de schouder. Quintesse 2012 (1): 6-14
 • Elders LAM, Bessems JHJM. Morbus Castelman. Quintesse 2012 (1): 53-58
 • Elders LAM. ShoulderDecide app voor de schouder. Quintesse 2012 (1): 64

Internationaal
 • Kerkhoffs GM, van den Bekerom M, Elders LA, van Beek PA, Hullegie WA, Bloemers GM, de Heus EM, Loogman MC, Rosenbrand KC, Kuipers T, Hoogstraten JW, Dekker R, Ten Duis HJ, van Dijk CN, van Tulder MW, van der Wees PJ, de Bie RA. Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: an evidence-based clinical guideline. Br J Sports Med. 2012 Sep;46(12):854-60


Website
De website ondergaat steeds veranderingen en mag zich verheugen in een continue stroom bezoekers die duidelijk toeneemt rond de ledenvergadering en het jaarcongres. Het aantal bezoekers was altijd ruim boven de 1000 per maand en is in de laatste periode gegroeid naar bijna 2000 waarbij steeds verschillende schermen werden bekeken. Dat betekent dat de website voldoet aan de verwachting. De website moet fungeren als informatiebron voor de leden en de nieuwste ontwikkelingen worden op de website geplaatst. De website wordt ook regelmatig aangevuld met beeldmateriaal en het bestuur zou het prettig vinden hier ook beeldmateriaal in de vorm van foto’s te plaatsen die door leden worden aangeboden.


Deskundigenprofiel
Er is een format gemaakt voor een professioneel deskundigheidsprofiel van NVKA leden. Er bestaat al langere tijd behoefte aan inzicht in de specifieke deskundigheid van de leden van de NVKA. De eerste aanzet zal direct na de ledenvergadering worden aangeboden aan de leden waarbij de leden wordt gevraagd de eigen deskundigheid en expertise vast te leggen via een voorbeeldformat. Dit item stond overigens vorig jaar ook al in het jaarverslag maar door prioritering op andere onderwerpen is dit punt blijven staan als actiepunt.


Aantekening klinische arbeidsgeneeskunde; profielcommissie.
Het bestuur heeft een commissie samengesteld van leden die eenmaal bij elkaar is geweest rond het thema “aantekening klinisch arbeidsgeneeskundige”. Het betrof vooral een brede inventarisatie van ideeën. De volgende stap is dat met de verschillende federatieleden van de KNMG zal worden gesproken over deze gewenste aantekening. Immers door draagvlak te vragen bij de federatie-partners kan dit onderwerp verder worden uitgewerkt. Er zijn echter ook ontwikkelingen in de politiek waarbij ontschotting en verandering in de zorg mogelijkheden zouden kunnen bieden voor een ontwikkeltraject. Het recente ontwerpadvies van de SER geeft al een voorschot op de noodzaak tot verandering, echter hierin wordt de klinische arbeidsgeneeskunde niet genoemd en alleen de term “arbeidsgeneeskundige specialisten”. Met name de resultaten van bijeenkomsten van Het Nederland Public Health Platform en KPMG Plexus over ontwikkelingen op het gebied van arbeid en gezondheid worden met spanning afgewacht.


Nieuwsbrief
Een meer directe vorm van benadering is het aanbieden aan de leden van de nieuwsbrief. Het bestuur heeft in 2012 3 nieuwsbrieven verstuurd. In de toekomst zal deze vorm van informatie-verstrekking via de mail worden gecontinueerd.


Brief aan de formateurs, ministers van VWS en SZW etc.
Klinische arbeidsgeneeskunde staat steeds meer in de belangstelling van het ministerie van SZW en ook deels VWS. Op verzoek van het ministerie van SZW is daarom een brief opgesteld aan de ministeries van SZW en VWS en formateurs naast een groot aantal andere organisaties . Deze brief werd mede ondertekend door NVAB en kreeg de titel mee: “Neem klinische arbeidsgeneeskunde op in het basispakket”. De brief is op de website te vinden. Het was echter één van de meer dan 600 brieven die de formateurs rond de periode van de kabinetsformatie hebben ontvangen. Er is slecht beperkt op gereageerd. Het Verbond van verzekeraars heeft recent te kennen gegeven niet veel te zien in deze optie. Zij zien meer in een versterking van de eerste lijn tussen bedrijfsarts en huisarts. Het bestuur blijft bij haar standpunt dat klinische arbeidsgeneeskunde in de tweede lijn noodzakelijk is als onderdeel van de integrale gezondheidzorg en zal haar activiteiten richten op het uitdragen van die visie.


Presentaties
De voorzitter heeft het afgelopen jaar de volgende presentaties verzorgd over verschillende klinisch arbeidsgeneeskundige onderwerpen:

 • 31 maart 2012: Nederlandse Vereniging voor Dans en Muziek Geneeskunde: “verslaafd aan hetberoep, verslaafd door het beroep: Artist Detrioration Syndrome”. UMC Radboud, Nijmegen
 • 19 april 2012: Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde: Ba2020, de toekomst van ons vak. Kring Noord Groningen
 • 24 mei 2012: Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde: Een nieuwe beroepsziekte: Artist deterioration Syndrome. Samen met Peter de Beer, verzekeringsarts/ reizigersgeneeskunde/tropenarts, medisch adviseur Andre Rieu productions, Travel Clinics, Maastricht.
 • 21 september 2012: Vakgroep Allergologie: allergie in de chemie. Diakonessen ziekenhuis Utrecht
 • 7 november 2012: Afscheidssymposium voorzitter NVAB: Ontwikkeling klinische arbeids-geneeskunde in Nederland. Domus Medica Utrecht
 • 30 november 2012: Werkgroep Artsen Advocaten: ziek door het werk. Media Plaza, Utrecht


Nieuw bestuurslid
Het bestuur heeft een kandidaat geworven voor de portefeuille wetenschap en beroepsziekten. 5 leden hebben interesse getoond maar uiteindelijk is 1 kandidaat overgebleven volgens een democratisch proces van hoor en wederhoor per kandidaat. Het nieuwe bestuurslid zal tijdens de ledenvergadering aan u worden voorgesteld. Het CV zal aan de leden die deelnemen aan de vergadering worden verstrekt.


Contributie 2013
Voor het afgelopen verenigingsjaar is de contributie gesteld op € 50,--. Het bestuur heeft de intentie om dit bedrag over langere tijd niet te willen verhogen.


Namens het bestuur van de NVKA
Leo Elders, Roy Gerth van Wijk, Harma Stenveld en David Bruinvels.

Rotterdam, 14-12-2012

NVKA contact gegevens

Correspondentieadres | Secretariaatsbureau NVKA
Bernie Duivens
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven
040 - 20 94 035
secretariaat@nvka.nl


Contactpersoon Bestuur:
Theo Senden (voorzitter)
06 - 0611724044
info@nvka.nl