NVKA
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde

Stacks Image 132
Aankondiging Algemene Ledenvergadering (ALV) 8 februari 2022

Het bestuur heeft besloten om de ALV te houden op 8 februari 2021. Het onderwerp is hersenletsel en werk.
De ALV wordt gecombineerd met een wetenschappelijk gedeelte. Er is accreditatie aangevraagd voor 2 punten.
Deelname zal gratis zijn. De ALV zal plaatsvinden vanaf 17:30 uur. Na een dinerpauze zullen twee sprekers een presentatie verzorgen van een uur. Door de ALV vroeg in de avond te houden wordt zo min mogelijk het dagprogramma van u als NVKA lid belast. In de eerste week van januari 2022 ontvangt u meer informatie over de ledenvergadering.

Meer informatie vindt u op de ALV pagina (hier).
Aanmelding voor de ledenvergadering van de NVKA kan via de contact pagina.
Stacks Image 141
Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op motie klinisch arbeidsgeneeskundige zorg (motie van Weyenberg)

De factor arbeid is van belang in de reguliere zorg. De motie van het tweede kamerlid Van Weyenberg c.s. richt zich in dit verband op de vraag hoe de klinisch arbeidsgeneeskundige zorg in meer zieken[1]huizen integraal onderdeel kan worden gemaakt van de reguliere oncologische zorg en hoe deze zorg passend kan worden gefinancierd. In reactie op de motie van Van Weyenberg heeft minister Koolmees van SZW aanreegven dat er stappen moeten worden gezet om dit te regelen (zie de brief Toekomst arbeidsgerelateerde zorg, brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Verschillende partijen zijn hiermee bezig. Zo hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van VWS en SZW, de voorzitters van de NVAB en de NVKA (8-9-2021 en 2-11-201). Tevens zijn vertegenwoordigers van het Radboud UMC betrokken. In januari 2022 worden de gesprekken voortgezet.
Stacks Image 138
Skin Care webinar

Op donderdag 8 juli a.s. vindt van 16.00 - 18.20 uur een webinar plaats georganiseerd door (Arbeids)dermatologie & Arbodienst Amsterdam UMC in samenwerking met PGP.
Onderwerp: Huidproblemen tijdens Covid-19 pandemie; bescherm (ook) de huid van werkend Nederland!
Voor meer informatie en aanmelden klik hier.
Stacks Image 135
NVKA ALV 2020

De algemene ledenvergadering (ALV) 2020 zal worden gehouden op woensdag 3-2-2021 van 17:45-21:00 uur
Locatie: via EPS 2.0 ondersteunde online ALV

Agenda vindt u op de ALV 2020 pagina.

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering van 18:00-19:00 volgt het wetenschappelijke gedeelte van 19:00-21:00 uur.

U moet zich voor de ALV aanmelden via het aanmeldformulier. Wij heten u van harte welkom op de ALV en zien met belangstelling uw aanmelding tegemoet.
Stacks Image 59
Beroepsprofiel van de Klinisch-arbeidsgeneeskundige
Download het beroepsprofiel
Stacks Image 62
Kamerbrief bij drie rapporten arbeidsgerelateerde zorg.
Eind november 2015 werden door Minister Asscher (SZW) drie rapporten naar de Tweede Kamer gezonden waarvan één geheel gewijd was aan de klinische arbeidsgeneeskunde (zie bijlage 1).

Zie onderstaande links naar de kamerbrief en de drie rapporten die zeer lezenswaardig zijn. Wij hopen op een positief advies van de Tweede Kamer in 2016.
2015/11/27/kamerbrief-bij-drie-rapporten-arbeidsgerelateerde-zorg
2015/11/27/bijlage-1-onderzoek-klinische-arbeidsgeneeskunde
2015/11/27/bijlage-2-verkenning-kennisinfrastructuur-arbeid-zorg
2015/11/27/bijlage-3-de-instroom-van-bedrijfsartsen