BACO
Bedrijfsarts Consulent Oncologie

Welkom op de BACO website

Laatste nieuws

Stacks Image 160
In het darmkanker magazine van het voorjaar 2024 wordt in een artikel “(weer) aan het werk” uitgebreid in gegaan op de hobbels die mensen met en na kanker  ervaren rondom re-integratie in werk.
Dit artikel is gemaakt op basis van een interview met Cobi Oostveen.

Lees het artikel [link].
Stacks Image 166
Ook in Medisch Contact is er aandacht besteed aan de Nederlands Kanker Agenda.
In dit artikel wordt toegelicht waarom werk prioriteit is in deze agenda.

Lees het artikel [link].
Stacks Image 163
Versnellingsteam Kanker en werk: één patiënt, één gezondheid, één zorg

NVAB-14 december 2023

Op maandag 27 november lanceerde het Nederlands Kanker Collectief de Nederlandse Kanker Agenda. Daarin staan twintig concrete doelen, waarvan er vijf geprioriteerd zijn. Dankzij de inzet van klinisch arbeidsgeneeskundigen Cobi Oostveen, Marieke Jacobs en Desiree Dona is werk een van de prioriiteiten. Met als doel: In 2032 kunnen mensen die leven met of na kanker naar eigen wensen, behoeften en draagkracht werken. Belangrijk, want in de toekomst krijgen steeds meer mensen met kanker te maken. Desiree en Cobi vertellen meer over hoe ze in het versnellingsteam Kanker en Werk aan de slag gaan.

Lees het hele artikel [link].
Stacks Image 139
Tijdens de Nationale Kanker en Werkdag op 15 maart 2022 is de Overzichtskaart werk en kanker gelanceerd.
De overzichtskaart werk en kanker heeft als doel om ondersteuning te bieden aan werknemers met en na kanker die vragen hebben over werk.
De kaart kan in iedere fase van de ziekte en behandeling geraadpleegd worden.
Via hyperlinks in de klikbare pdf wordt je direct naar specifieke informatie geleid die antwoord geeft op jouw vraag.

Overzichtskaart werk en kanker via deze link https://kenniscentrumwerkenkanker.nl/images/pdf/Overzichtskaart%20werk%20en%20kanker%20definitief.pdf

[of klik op de afbeelding]
Stacks Image 157
Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK) wil ervoor zorgen dat alle mensen met kanker en hun naasten in Nederland goede ondersteuning krijgen. Ze merken dat er nog veel onbekendheid is bij mensen over de gevolgen van de ziekte en de hulp die beschikbaar is.

In januari 2022 hebben ze het magazine ‘Leven & Kanker’ aangeboden met een brede en betrouwbare bron van informatie over onderwerpen waar je mee te maken kunt krijgen als je kanker hebt (gehad).

In het Magazine is het bijgaande artikel opgenomen.

Het hele Magazine is te lezen via deze link https://www.stichting-ook.nl/magazine-leven-en-kanker/

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 151
Met enige regelmaat krijgen we van behandelaars of bedrijven de vraag of we een informatiefolder hebben over de BACO.
Om aan die vraag te voldoen hebben we eind 2021 een BACO flyer ontwikkeld. Hierin wordt de rol van de BACO beschreven.
Als voorbeeld zijn de folders van Ton Jenner en Cobi Oostveen weergegeven.
Iedereen kan, tegen betaling van het invoeren van de eigen contactgegevens en de drukkosten een eigen folder laten drukken.

Heb je belangstelling, neem dan contact op met Ton of Cobi.

[download voorbeeld drieluikfolder Ton] [download voorbeeld drieluikfolder Cobi]
Stacks Image 154
Nationaal Actieplan Kanker en Leven gelanceerd

Op 11 september 2020 heeft de Taskforce Cancer Survivorship Care het Nationaal Actieplan Kanker & Leven tijdens een online congres gelanceerd.
Omdat leven met en na kanker over meer gaat dan overleven. Het Actieplan is te vinden op: www.taskforcecancersurvivorshipcare.nl.

Er leven 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zullen het naar verwachting al bijna één miljoen mensen zijn. De overleving van veel soorten kanker is de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen door betere signalering en behandelmogelijkheden. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker uit onderzoek wat de negatieve effecten van kanker en de behandelingen zijn op de kwaliteit van leven. Ernstige vermoeidheid, angst voor terugkeer van de ziekte, beschadigde zenuwen (neuropathie), problemen met seksualiteit en relaties, knelpunten in werk, financiële problemen. Door de behandelingen kan er ook een verhoogde kans zijn op hart- en vaatziekten of op een nieuwe vorm van kanker. Dit verhoogt de ziektelast en kan tot een kortere levensverwachting leiden.
Veel mensen kampen met de (late) gevolgen van kanker. Leven met en na kanker gaat over meer dan overleven. Het gaat ook over leven. Over zinvol en zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling van kanker. Daarom dit Nationaal Actieplan Kanker & Leven.

Binnen deze Taskforce zijn collegae Desiree Dona, Liesbeth van Wildenberg en Cobi Oostveen actief. In dit plan is beschreven op welke wijze de (na) zorg voor mensen met kanker vanaf de diagnose beter vorm kan krijgen. Doel hiervan is de (late) gevolgen van de kanker of de behandeling ervan zo veel mogelijk te voorkomen. Verlies van werk is één van deze gevolgen. We vinden het daarom heel belangrijk dat “Aandacht voor werk vanaf de diagnose” is opgenomen als doel in dit plan. De financiering van de arbeidsgerelateerde zorg: financiering van de Arbeidsgeneeskundige in de tweede lijn en de BACO in de eerste lijn worden benoemd als één van de weg te nemen financiële drempels. Bij de lancering waren online ook verschillende politici betrokken. De urgentie van het belang van aandacht voor arbeid vanaf de diagnose groeit.
We zijn er nog niet, maar er is met dit NAP wel een belangrijke stap gezet.
Op 15 november 2018 vond het Fit for Work Politiek Ontbijt Werkbehoud bij kanker plaats.
Met onder meer Tweede kamerleden, vertegenwoordigers van ministeries, vakbonden, patiënten- en werkgeversorganisaties voerden we het gesprek over mogelijke maatregelen om mensen die werken en kanker krijgen, beter aan het werk te houden. Zoals de inzet van een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) op de poli en een no-risk polis voor MKB werkgevers.

Het verslag van de bijeenkomst staat op de website van Fit for Work.

Via deze link zijn tevens de presentaties, position paper, foto’s, het persbericht en enkele artikelen over de bijeenkomst te downloaden.

Fit for Work zet zich in voor hoe we werkbehoud bij kanker structureel en vanzelfsprekend voor elkaar kunnen krijgen.
Zodat meer mensen met kanker of een andere ingrijpende ziekte aan het werk kunnen blijven.

Via deze link is op de site van fit for work tevens informatie te vinden over het project Target@work-onco