BACO
Bedrijfsarts Consulent Oncologie

Welkom op de BACO website

Laatste nieuws

Stacks Image 124
Bedrijfsarts, pak je rol in de begeleiding van werkenden met en na kanker!

Voor de Special Kanker en Werk van het TBV van oktober 2019 schreven Cobi Oostveen, Ton Jenner en Desiree Dona het Artikel: “Bedrijfsarts, pak je rol in de begeleiding van werkenden met kanker!”
Hierin gaan ze in op de resultaten van de enquête “doneer je ervaring” van NFK.

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Op 15 november 2018 vond het Fit for Work Politiek Ontbijt Werkbehoud bij kanker plaats.
Met onder meer Tweede kamerleden, vertegenwoordigers van ministeries, vakbonden, patiënten- en werkgeversorganisaties voerden we het gesprek over mogelijke maatregelen om mensen die werken en kanker krijgen, beter aan het werk te houden. Zoals de inzet van een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) op de poli en een no-risk polis voor MKB werkgevers.

Het verslag van de bijeenkomst staat op de website van Fit for Work.

Via deze link zijn tevens de presentaties, position paper, foto’s, het persbericht en enkele artikelen over de bijeenkomst te downloaden.

Fit for Work zet zich in voor hoe we werkbehoud bij kanker structureel en vanzelfsprekend voor elkaar kunnen krijgen.
Zodat meer mensen met kanker of een andere ingrijpende ziekte aan het werk kunnen blijven.

Via deze link is op de site van fit for work tevens informatie te vinden over het project Target@work-onco