NVKA
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde

Welkom bij de NVKA

Stacks Image 183
NVKA Congres 2023

Meld u aan voor het jaarcongres van de NVKA op 6-10-2023 via deze [link].
Er is accreditatie aangevraagd voor 6 punten
Het jaarcongres wordt gehouden op vrijdag 6 oktober 2023, locatie Van der Valk Hotel Nijmegen met als dubbeltitel:

“Ontwikkelingen in de arbocuratieve zorg / Werken tijdens de overgang”

Zoals u kunt lezen heeft het NVKA bestuur weer vele sprekers met specifieke expertise bereid gevonden om te participeren in dit congres. Meer informatie vindt u [hier].

Wij hopen u allen te mogen begroeten op vrijdag 6 oktober in Nijmegen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NVKA

Theo Senden, Cobi Oostveen, Thomas Rustemeyer, Bertus Robeer en Leo Elders
Stacks Image 186
NVKA ALV 2022

De algemene ledenvergadering (ALV) 2022 zal worden gehouden op vrijdagmiddag 20-1-2023.

De vergadering zal hybride zijn dus kan ook online worden gevolgd. Er wordt een lunch geserveerd voor hen die vanaf 12:00 uur fysiek aanwezig zijn.
Na de ALV volgt het wetenschappelijk gedeelte dat in het teken zal staan van de “menoblues”, of wel vrouwen in de overgang. Op een ludieke wijze wordt ingegaan op dit thema door de sprekers Pauline Ottervanger en Wilma Smit, beiden gynaecoloog. Er is overigens voor 2 uur accreditatie aangevraagd.

Download de nieuwsbrief door op de afbeelding te klikken.

Wij heten u van harte welkom op de ALV en zien met belangstelling uw aanmelding tegemoet.
Aanvullende gegevens vind u op de ALV pagina.
Stacks Image 162
Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op motie klinisch arbeidsgeneeskundige zorg (motie van Weyenberg)

De factor arbeid is van belang in de reguliere zorg. De motie van het tweede kamerlid Van Weyenberg c.s. richt zich in dit verband op de vraag hoe de klinisch arbeidsgeneeskundige zorg in meer zieken[1]huizen integraal onderdeel kan worden gemaakt van de reguliere oncologische zorg en hoe deze zorg passend kan worden gefinancierd. In reactie op de motie van Van Weyenberg heeft minister Koolmees van SZW aanreegven dat er stappen moeten worden gezet om dit te regelen (zie de brief Toekomst arbeidsgerelateerde zorg, brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Verschillende partijen zijn hiermee bezig. Zo hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van VWS en SZW, de voorzitters van de NVAB en de NVKA (8-9-2021 en 2-11-201). Tevens zijn vertegenwoordigers van het Radboud UMC betrokken. In januari 2022 worden de gesprekken voortgezet.
Stacks Image 165
Skin Care webinar

Op donderdag 8 juli a.s. vindt van 16.00 - 18.20 uur een webinar plaats georganiseerd door (Arbeids)dermatologie & Arbodienst Amsterdam UMC in samenwerking met PGP.
Onderwerp: Huidproblemen tijdens Covid-19 pandemie; bescherm (ook) de huid van werkend Nederland!
Voor meer informatie en aanmelden klik hier.
Stacks Image 171
Beroepsprofiel van de Klinisch-arbeidsgeneeskundige
Download het beroepsprofiel
Stacks Image 174
Kamerbrief bij drie rapporten arbeidsgerelateerde zorg.
Eind november 2015 werden door Minister Asscher (SZW) drie rapporten naar de Tweede Kamer gezonden waarvan één geheel gewijd was aan de klinische arbeidsgeneeskunde (zie bijlage 1).

Zie onderstaande links naar de kamerbrief en de drie rapporten die zeer lezenswaardig zijn. Wij hopen op een positief advies van de Tweede Kamer in 2016.
2015/11/27/kamerbrief-bij-drie-rapporten-arbeidsgerelateerde-zorg
2015/11/27/bijlage-1-onderzoek-klinische-arbeidsgeneeskunde
2015/11/27/bijlage-2-verkenning-kennisinfrastructuur-arbeid-zorg
2015/11/27/bijlage-3-de-instroom-van-bedrijfsartsen